Delosgaia

Welkom bij onze week in Andalusia

Bezoek aan de witte dorpen

 • In het najaar van 2013 zijn we een week naar Andalusia geweest, we hebben daar een auto gehuurd en een week rondgetoerd door de Sierra Nevada, langs de noordgrens en de River Guadalqivir. Overnacht hebben we in hotels. De Sierra Nevada vonden we een mooi gebied met zijn vele dorpen en kleine stadjes. De Meseta aan de noordkant beviel ons minder maar het Donaña National Park aan de westkant van de River Guadalqivir vonden we beter. Het National Park moet een vogelparadijs zijn maar we hebben er bijna geen enkele gezien.

 • Andalusië is de zuidwestelijkste regio van Spanje en een autonoom gebiedsdeel in het Koninkrijk Spanje. Het is het dichtstbevolkte en het op tweede na grootste van de autonome gebiedsdelen in Spanje. De bevolking van Andalusië is officieel erkend als een eigen nationaliteit binnen Spanje. Het grondgebied is verdeeld in acht provincies. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga en Sevilla. De hoofdstad is de stad Sevilla.

 • De naam "Andalusia" is afgeleid van het Arabische woord Al-Andalus (الأندلس) en deze term is op zijn beurt afgeleid van een ouder woord voor het land van de Vandalen: “Vandalusia”. De geschiedenis van de regio en cultuur is sterk beïnvloed door de moslims en Romeinen en door alle bewoners Iberiërs, Carthagers/ Feniciërs, Grieken, Vandalen, Visigoten, Byzantijnen, en de latere Castiliaanse en andere christelijke Noord-Iberische nationaliteiten die het gebied hebben overwonnen en her-bevolkt in de laatste fasen van de Reconquista

  Andalusia heeft een moslimgeschiedenis gekend van ruim 700 jaar, in deze periode leefden de Moslims, Joden en Christenen vreedzaam naast elkaar samen in dit gebied. Deze rust is zeer verstoord met de verovering van Andalusia in de vijftiende eeuw door de Christelijke koninkrijkjes van het noorden. De inwoners moesten verdwijnen of het Christendom aannemen, dit heeft een grote volksverhuizing veroorzaakt naar de overkant van de straat van Gibraltar.

Landschap van Andalusië

 • Andalusië ligt in het zuiden van het Iberisch schiereiland. Het is de enige Europese regio dat zowel aan de Middellandse Zee als aan de Atlantische Oceaan ligt. Het kleine Britse overzeese gebiedsdeel Gibraltar deelt een ruime kilometer lange landgrens met de Andalusische provincie Cádiz aan de oostkant van de Straat van Gibraltar. Deze rots is een van de twee zuilen van Hercules en werd door de Grieken beschouwd als het einde van de beschaafde wereld. De andere rots is Ceuta, het Spaanse gebiedsdeel in Marokko.

  De belangrijkste bergketens van Andalusië zijn de Sierra Morena en de Betische Codillera, bestaande uit drie delen. De Sierra Morena scheidt Andalusië van de vlakten van Extremadura en Castilla-La Mancha aan de Centrale Spaanse Meseta. Dit is een dunbevolkt gebied van middelmatige hoogte en het hoogste punt, de 1323 meter piek van La Bañuela ligt in de Sierra Madrona, net buiten Andalusië. De kloof van Despeñaperros in de Sierra Morena vormt een natuurlijke grens tussen Castilië en Andalusië.
  De Betische Cordillera aan de Middellandse Zee bestaat uit de parallelle bergketens van de Cordillera Penibetica en de Cordillera Subbética binnenland, gescheiden door de Surco Intrabético. De Cordillera Subbética is heel onregelmatig en bevat vele laagden wat de doorgang altijd heeft makkelijk heeft gemaakt, maar de Penibético vormt een sterke barrière tussen de Middellandse Zee en het binnenland. De Sierra Nevada ligt in de provincie Granada en en vormt een deel van de Cordillera Penibetica. Het bevat de hoogste pieken van Spanje: El Mulhacen op 3478 meter en El Veleta op 3.392 meter.

 • Zuilen van Hercules

  Zuilen van Hercules

 • Het zuiden van de geografische subregio van hoog Andalusië ligt binnen de Betische Cordillera, terwijl Laag Andalusië in de vallei van de Guadalquivir ligt. De Atlantische kust bestaat overwegend uit strand met geleidelijk aflopende kusten; de Middellandse Zee kust heeft vele klippen, vooral in de Malagan Axarquía en in Granada en Almería.
  Het lagere deel van Andalusië, de Betische Depressie is het stroomgebied van de Guadalquivir en ligt tussen deze twee bergachtige gebieden. Het is een bijna vlak gebied en is geheel open naar de Golf van Cádiz in het zuidoosten. Door de geschiedenis heen is dit is altijd het dichtst bevolkte deel van Andalusië geweest.
  In vergelijking met de rest van Spanje en Europa is Andalusië een traditioneel agrarisch gebied. Echter, de groei van de industriële- en de dienstensector ligt boven het Spaanse gemiddelde in Spanje en hoger dan in andere gebieden van de Eurozone. De regio heeft echter een rijke cultuur en een sterke culturele identiteit. Veel culturele fenomenen die internationaal worden gezien als onderscheidend Spaanse zijn grotendeels of geheel van Andalusische oorsprong. Deze omvatten flamenco, stierenvechten, en bepaalde Moorse beïnvloede bouwstijlen.

  De bergen van Andalusië hebben een grote invloed op het klimaat, de netwerken van rivieren, bodemgesteldheid en de erosie en zelfs op de economieën voor zover deze afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen. Het Andalusische landschap biedt een scala aan hoogtes en hellingen. Andalusië heeft de hoogste bergen van het Iberisch schiereiland en bijna 15 procent van het terrein ligt boven de 1000 meter.
  Het binnenland van Andalusië behoort tot de warmste delen van Europa, steden als Córdoba en Sevilla hebben een gemiddelde van boven de 36 °C in de zomer. Tot laat in de avond kan de temperatuur hoog blijven tot rond 35 °C.

 • Mountain ranges in Spain

  Berg gebieden in Spanje

Ontstaan van Andalusië

 • Zo'n 200 miljoen jaar geleden maakte Andalusië deel uit van het supercontinent Pangea en lag het tussen Afrika en Noord-Amerika. Bij het opbreken van Pangea ontstond de Atlantische Oceaan en draaide Spanje 45° tegen de klok in naar zijn huidige positie. Ongeveer 50 miljoen jaar geleden botste Afrika met Zuid-Europa en creëerde daarbij een lange oostwest lopende gebergte ketens waarvan de Alpen en de Karpaten deel uitmaken. De Betische Cordillera maakt daar ook deel van uit.
  De Betische Cordillera is een bergketen in het zuiden en het zuidoosten van Spanje lopend in een oostnoordoostelijke richting van de Golf van Cádiz naar de Cabo de la Nao en zijn gevormd door de complexe interactie van de Afrikaanse Plaat met de Europese plaat en in het bijzonder met het Iberische schiereiland.
  Het gebergte bestaat uit vier delen, de interne Betische Cordillera langs de kust, de Betische Cordillera in het binnenland, de flysch-eenheden in het uiterste zuiden van Spanje (en Gibraltar) en het voorland bekken: de Guadalquivir River Basin. Het gebergte is ontstaan uit een 250 km noord-zuid compressie en een 50 km west-noordwest convergentie vanaf het Midden-Oligoceen (ca 30 miljoen) tot het Laat-Mioceen (5 miljoen). In zijn studietijd heeft Hans geologisch veel onderzoek gedaan in het noorden van het gebied.

 • Relation between Sierra Nevada and Rif mountain

  Connectie Sierra Nevada en Rif gebergte

 • Gebergten ontstaan waar korstverdikking plaatsvindt en is een kreukelzone tussen twee botsende tektonische platen. Elke gebergte bevat een even zware wortel aan de onderkant. Erosie aan de top heeft daarom tot gevolg dat een berg te licht wordt voor zijn omgeving en omhoogkomt.
  De Betische Cordillera en het Rif gebergte in Marokko vormen samen de Gibraltar Arc en zijn beide ontstaan door de noordwaartse opschuiving van Afrika. Het gebied ertussen, de Alborán zee, maakt hier ook deel van uit en bevat gelijke sedimenten en structuren als beide kustgebergten. De Alborán zee is alleen geen gebergte meer of geworden omdat de onderkant, de root van het gebergte, eraf is “gevallen” en is ingezakt tot een gat. Volgens geologische onderzoek zou dit circa 5 miljoen geleden plaats hebben gevonden. Dit was ook de tijd dat de straat van Gibraltar dicht is geweest en de Messinian salinity crisis in de Middellandse zee heeft veroorzaakt.

  Het grootste deel van Andalusië bestaat uit sedimentaire of metamorfe gesteenten gevouwen en verdraaid door de botsing van Europa en Afrika. Een uitzondering is het stroomgebied van de rivier de Guadalquivir. Hier is een depressie ontstaan door het inzakken van de kern van het gebergte en is daarna opgevuld met het erosiemateriaal van de Betische Cordillera – dit wordt een voorlandbekken genoemd. De rand van dit bekken vormt een duidelijke scheiding met de Betische Cordillera en is uitstekend zichtbaar vanuit satellieten in de ruimte.
  In het Laat Mioceen is de opening wat we nu de straat van Gibraltar noemen afgesloten door een landbrug waardoor de Middellandse Zee gescheiden werd van de Atlantische Oceaan. Dit had tot gevolg dat het zeeniveau in de Middellandse Zee door verdamping veel lager kwam te staan. De afsluiting heeft met enige onderbrekingen circa 600000 jaar geduurd, het opvullen van de Middellandse Zee zal mogelijk 36 jaar in beslag hebben genomen.
  De Rots van Gibraltar is een monolithische kalksteen rots, ongeveer 200 miljoen jaar geleden ontstaan in de Jura-periode en opgetild tijdens de Betische Orogenese (gebergtevorming).

 • General Geology Spain

  Tektoniek Spanje